Kwalificatie en Validatie

Kwalificatie is het opstellen en uitvoeren van voorwaarden vastgelegd in protocollen; de DQ, IQ, OQ en PQ. Vervolgens dient een validatie te bevestigen dat uw product van constante kwaliteit is.

De volgende stappen kunnen daarvoor doorlopen worden:

  • Het ontwerpen van een URS (User Requirements Specifications) 
  • Het opzetten van validatie(master) plannen (VMP)
  • De voorbereiding, uitvoering en rapportages van risicoanalyse(s) 
  • Het opzetten van protocollen voor DQ (Design Qualification), IQ(Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) en PQ (Performance Qualification) 
  • Eindrapportages

© Dyko Webdesign